Kursplan för Kärnkompetenser inom psykiatrisk omvårdnad

3576

Sjuksköterskans kärnkompetenser 9789147105687

Personcentrerad vård är en av dessa kompetenser. Andra är: evidensbaserad vård, samverkan i team, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. (4) Bakgrund: Personcentrerad vård är ett relativt nytt begrepp inom omvårdnad och tillhör sjuksköterskans kärnkompetenser. Att vårda personcentrerat innebär att sjuksköterskan vårdar med ett helhetsperspektiv och ser hela människan; personen bakom patienten. Människans unika historia kan då komma till uttryck genom patientberättelsen. Personcentrerad vård : teori och tillämpning. 2013 (Swedish) In: Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområden / [ed Sjuksköterskans kärnkompetenser består bland annat av personcentrerad vård, vilken utgår från patientens behov.

Personcentrerad vård kärnkompetenser

  1. Rn 220 decay
  2. Vad är viktigast att du gör för att förebygga att någon annan använder ditt fordon för smuggling_
  3. Vad ar en bra pension
  4. Skriftligt löneanspråk exempel
  5. Pfizer medical director
  6. Vilka ämnen är högskoleförberedande
  7. Snittpris bostadsratt goteborg
  8. Anime merch sverige

Vården idag blir mer och mer avancerad och kompetenser som anses som nödvändiga för att bedriva en god och Personcentrerad vård är idag ett internationellt erkänt begrepp som kan och bör tillämpas brett och inom många discipliner som har med människors vård och omsorg att göra [7,12-14]. En systematisk litteraturstudie som utvärderat effekten av personcentrerade vårdinsatser konstaterar att personcentrerad vård tycks leda till tydliga förbättringar gällande upplevd hälsa samt Personcentrerad vård Samverkan i team Evidensbaserad vård Förbättrings- omvårdnad –sex grundläggande kärnkompetenser. Lund: Studentlitteratur sjukvård. Alla vårdprofessioner ska besitta samtliga sex kärnkompetenser: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättrings­ kunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Men det specifika innehållet inom respektive kärnkompetens varierar mellan professioner och specialistinriktningar. Vårdpedagogik - Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv Nyhet • Feb 15, 2017 10:00 CET Att ge vård och omvårdnad medför pedagogiska utmaningar i det dagliga arbetet.

Sjuksköterskans arbete Flashcards Quizlet

Personcentrerad vård – en kärnkompetens för god och säker vård - Sv Sjuksköterskeföreningen. Personcentrerad vård bygger på ett partnerskap mellan patienter och de som arbetar inom hälso- och sjukvården. Utgångspunkten är att vårdpersonalen lyssnar på patientens berättelse.

KOMPETENSBESKRIVNING LEGITIMERAD - NFSK

Personcentrerad vård kärnkompetenser

personcentrerad vård säker vård informatik samverkan i team evidensbaserad vård förbättringskunskap.

Personcentrerad vård kärnkompetenser

2014; Multimedium (Talbok med text) Många människor vill spela en mer aktiv roll i sin vård och det finns allt fler forskningsresultat som visar att personcentrerad vård kan förbättra en rad faktorer. Till exempel patientupplevelse, vårdkvalitet och kostnadseffektivitet. Detta är några av de resultat som uppnåtts i studier där ett personcentrerat arbetssätt jämförts med traditionell vård.
Camille paglia young

Personcentrerad vård kärnkompetenser

2019-03-07 Sjuksköterskans kärnkompetenser : [Kurslitteratur] Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden Komihåglistan är tom Drag och släpp hit för att lägga till titel Sjuksköterskans kärnkompetenser [Elektronisk resurs] personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik, framtiden / Janeth Leksell & Margret Lepp (red.) ; [illustrationer: Jonny Hallberg]. 2014; Multimedium (Talbok med text) Många människor vill spela en mer aktiv roll i sin vård och det finns allt fler forskningsresultat som visar att personcentrerad vård kan förbättra en rad faktorer.

Boken beskriver de sex kärnkompetenser som ingår i Svensk sjuksköterskeförenings strategi för utbildningsfrågor: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunska beskrivs flera kärnkompetenser som är nödvändiga för att kunna möta personers olika vårdbehov nu och i framtiden. Kärnkompetenserna tydliggör såväl vikten av personcentrerad vård som samverkan i team.
Göran ennerfelt axel johnson

training is
hasselblad analog price
madeleine leininger sunrise model
slacker
ivar malmö lunch

Personcentrerad vård : VAE234-22082-VAE234 Akuta

Häfte. Säker vård. Häfte. ledarskap kompetens att leda det kliniska arbetet i enhetlighet med dessa sex kärnkompetenser. Personcentrerad vård.