Sammanträdesprotokoll 1 85 Kommunstyrelsen 2019-12-02

2318

Tjänsteutlåtande, Stadskansliet - Göteborgs Stad

Enligt Föräldrabalken ska varje kommun ha antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Luleå kommun har en överförmyndarnämnd bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Överförmyndarexpeditionen består av sex handläggare samt enhetschef, tillika sekreteraren i nämnden. När vi fått din intresseanmälan kommer vi att kontrollera uppgifter hos Kronofogdemyndigheten och Rikspolisens belastningsregister. En bedömning görs om du anses vara lämplig att vara god man eller förvaltare. Om det bedöms att du inte är lämplig kommer vi … Överförmyndare är en obligatorisk verksamhet som finns i alla Sveriges kommuner.

Överförmyndarnämnden örebro kommun

  1. Kriminologprogrammet
  2. Utsatt för incest

Ställföreträdare har rätt att på begäran bli entledigad från uppdraget. Ska ställföreträdarskapet fortsätta är du skyldig att fortsätta ditt uppdrag till dess en ny person har utsetts. Överförmyndarkansliets servicegaranti innebär dock … Kommunens hemsida: www.motala.se. ÖREBRO Överförmyndarnämnden, Box 34900, 701 35 ÖREBRO Telefon: 019-21 10 00 Fax: 019-21 41 94, Kommunens hemsida: www.orebro.se. ÖRKELLJUNGA Överförmyndaren 286 80 ÖRKELLJUNGA Telefon: 0435-551 58, 0435-330 60 Telefontid: Måndag 17.00-18.00 Fax: 0435-545 40 Kommunens hemsida: www.orkelljunga.se. ÖRNSKÖLDSVIK – Som Överförmyndarnämnd är vi ytterst ansvariga för de ställföreträdare som anlitas i Örebro kommun. Att de skulle utnyttja eller stjäla från sina huvudmän är helt oacceptabelt och något som vi Elvy Wennerström (S), ordförande Överförmyndarnämnden, Örebro kommun elvy.wennerstrom@orebro.se 070-637 45 52 Sigvard Sundkvist (KD) … Från och med 1 januari 2011 har kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) en gemensam överförmyndarnämnd med sitt säte här i Ljusnarsbergs kommun.

Handläggare till överförmyndarnämnden Recruit.se

Meny - Kommunen Kommunen. Självservice Show submenu. Uppleva och göra; Omsorg och stöd; Utbildning och barnomsorg; Bygga och bo; Överförmyndarnämnden; Trafik, gator och parker; Näringsliv och arbete; Miljö; Kommun och politik; Interna tjänster; Kontakt Show submenu; Lättläst Show submenu I varje kommun måste det finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd.

Tillsyn, kontroll, överförmyndare - Lindesberg.se

Överförmyndarnämnden örebro kommun

Har du enbart delarna sörja för person och bevaka rätt i ditt uppdrag ska du lämna in en redogörelse där du beskriver vad du gjort under året. Överförmyndarnämnden 4K kontrollerar även att gode mannen/förvaltaren sköter sitt uppdrag i övrigt.

Överförmyndarnämnden örebro kommun

Redogörelse för skifteshinder. Till e-tjänst. Yttrande till överförmyndarnämnden. Till e-tjänst Under hösten varje år kontrollerar Överförmyndarkansliet alla förvaltarskap i Örebro kommun. Överförmyndarkansliet begär in uppgifter från förvaltaren, men även andra t.ex.
Pugz konkurs

Överförmyndarnämnden örebro kommun

Nämnden ansvarar även för att gode män, förvaltare och förmyndare sköter sina uppdrag.

Länsstyrelsen i sin tur har tillsyn över överförmyndarna och genomför regelbundna inspektioner hos dem. 702 24 Örebro. Örebro Kommun - Gnistan.
Spårbart brev

svenska lånord från latin
bolibompa cd
vinteroverall polarn o pyret
jens ganman var och en för sig
organoclick stock

Överförmyndarnämnden - orebro.se - Örebro kommun

Enligt lag ska det i varje kommun finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Från och med 1 januari 2011 har kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) en gemensam överförmyndarnämnd med sitt säte här i Ljusnarsbergs kommun. 2:e vice ordförande överförmyndarnämnden Örebro kommun Relaterade. Den som har behov av och har tilldelats en god man eller förvaltare måste kunna känna tryggheten att denne sköter sitt uppdrag rättssäkert och utifrån gällande lag. Kommunerna i norra Örebro län (Lindesberg, Hällefors, Nora och Ljusnarsberg) har en gemensam överförmyndarförvaltning med sitt säte här i Ljusnarsbergs kommun. Nämnder (23 st) I Örebro kommun finns 20 nämnder varav tre är så kallade programnämnder. Kommunfullmäktige beslutar vilka nämnder som ska finnas och vad de ska ansvara för.