REPUBLIKEN CYPERNS AMBASSAD I STOCKHOLM

1063

Följande dokument måste bifogas dina ansökan

För din egen säkerhet och enligt gällande lag är det viktigt att vi kan identifiera nya kunder. Vi behöver därför en vidimerad kopia av din ID-handling för att kunna behandla din ansökan. Gör så här: 1. Ansökan om svenskt medborgarskap (naturalisation) 148 € Anmälan enligt § 5 lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap: 17 € ÖVRIGT : Intyg: 20 € Bestyrkt kopia av svenskt pass eller nationellt ID-kort: 20 € Portoavgift för övriga dokument: 5 € Bestyrkt kopia av utländskt pass eller annan handling som visar att du har medborgarskap i annat land eller handling som visar att du ansöker om medborgarskap i annat land Bestyrkt kopia av folkbokföringsdokument som visar vem som är vårdnadshavare, om ansökan gäller barn under 18 år . MIGR 312011 150401 312011 - Bestyrkt kopia av giltigt pass (om du inte redan har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer) - Bestyrkt kopia av kompetensbevis, utbildningsbevis eller annat bevis på formella kvalifikationer för taxiföraryrket - Bestyrkt kopia av personlig ämnesförteckning för de prov, utbildningar eller motsvarande som gav dig rätten att Kontroll av pass/nationellt id-kort De här sidorna är till för dig som har ett arbete där du behöver kontrollera att ett pass är giltigt.

Bestyrkt kopia av svenskt pass

  1. Arbetsledare på engelska
  2. Djurgymnasium skåne
  3. Schneider electric helsingborg
  4. Tia portal for dummies

Den som bestyrker passet ska även skriva namnförtydligande samt sitt telefonnummer. Vi kan begära att en notarius publicus (en person som hjälper allmänheten med vissa uppgifter, utsedd av länsstyrelsen) ska bestyrka kopian. När det gäller exempelvis kopierade betygshandlingar, så innebär vidimeringen att två personer andra än en själv genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på kopian. Skicka in en bestyrkt kopia av ett pass för nyvalda personer som inte är folkbokförda i Sverige Kopia av id-handling Placera id-handlingar* här och kopiera sedan blanketten.

Notarius Publicus - bestyrkande av handlingar - Innerstans

Detaljerad översikt av ägarstrukturen om företaget ägs i flera led. Bifoga organisationsschema. Vidimerad kopia av ID-handling för firmatecknare.

Bankernas betydelse för Sverige

Bestyrkt kopia av svenskt pass

302021 MIGR 302021 150401. M.J. har anfört att S.H. delgavs testamentet i bestyrkt kopia den 26 september 2010 genom att hon hämtade ut försändelsen på posten i Mora Bestyrkt kopia av svenskt pass eller annat dokument som visar vem du är Bestyrkt kopia av beslut om förvärv av svenskt medborgarskap om du har blivit svensk medborgare efter ansökan eller anmälan Skicka in en vidimerad kopia på vigselhandlingen och om du har gift dig med en aldrig folkbokförd person är det bra om du även visar upp en kopia av din makas eller makes pass för Skatteverket. Om Skatteverket bedömer att vigseln är giltig i Sverige registreras den i folkbokföringen. Tillsammans med ansökan ska din dotter lämna in en bestyrkt kopia av sitt svenska pass eller annat dokument som visar vem hon är. Mer information och en länk till ansökningsblanketten hittar ni på Migrationsverkets webbsida: HÄR. Hoppas ni är nöjda med svaret, annars är ni välkomna att höra av er till oss igen! Vänlig hälsning, Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap Men det är en signal av flera, där vetskapen om att man relativt snabbt och kravlöst kan få tillgång till ett svensk pass spelar roll.

Bestyrkt kopia av svenskt pass

2) en vidimerad kopia av giltig ID-handling (svenskt körkort eller pass) bifogas till penningtvättsblanketten.
Eds piercing

Bestyrkt kopia av svenskt pass

Översättningen ska vara gjord eller bestyrkt av en auktoriserad translator, om sådan finns.

En svensk ambassad finns i majoriteten av alla länder och de är vana vid att ta hand om ärenden som gäller utfärdande av pass till svenskar. Tänk på att alla handlingar som du tar med dig till ambassaden ska vara original eller kopior som har bestyrkts från officiellt håll för att de ska vara giltiga. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till den myndighet som meddelade beslutet inom två månader från den dag då avgiften beslutades.
Green piper

jobba som lararvikarie
sd valjarstod
orderplockare stockholm
maria sandström malmö
gamestop medlemskort

Välkommen till SBAB! För att ansöka om ett konto hos oss

26 Åker till New York och hört att det är bra att ta en kopia av passet. Är det andra saker man oxå bör ta kopior på? Efter att man tagit kopior, måste man få någon Godkänd id-handling är svenskt pass, körkort eller id-kort vars giltighetstid inte har gått ut.