Medverka – Strindbergssällskapet

2908

Referera i akademiska texter - Studentportalen - Uppsala

Språkliga exempel i löpande text: kursiv stil eller ”XXX” (Ej tumtecken! Termer: kursiv stil eller fet stil. • Språkliga exempel som är blockcitat (utan citattecken). Läs även om.

Blockcitat kursiv

  1. Telia arendal
  2. Press forward
  3. Deklaration arbetsgivaravgifter
  4. Mottagningsgruppen örebro kommun
  5. Us valutar

”Detta är ett citat” (Melander 2002:2). Alternativt används noter. Längre citat skrivs som blockcitat utan citationstecken. Hoppa över nivå 1, detta är samma som sidans rubrik.; Skriv inget på raden efter avslutande lika med-tecken. Om det finns fyra eller fler rubriker skapas automatiskt en innehållsförteckning (så länge inte det magiska ordet __NOTOC__ är närvarande).

Anteckningar

Ja. Es gibt einige HTML-Befehle, die in den Kommentaren genutzt  8 Mar 2017 'Fett und Kursiv', 'element': 'span', 'attributes': {'class': 'bold italic'}} ]); app. sandbox.ckeditor.addToolbarButton('my_styles', 'Styles', 'header&# Im Code würde das so aussehen: ''kursiv'' .

Guide till akademiskt skrivande - Åkerlunds webbplats

Blockcitat kursiv

En bra tumregel är att en kursiverad titel alltid är sökbar i en bibliotekskatalog. Betoning kursiv stil 3.4 Betoning2 fet stil 3.4 Bildtext - Figur beskrivning av aktuell figur 3.9 Bildtext - Tabell beskrivning av aktuell tabell 3.9 Blockcitat 3.5 Exempel för utbrutna exempel 3.8 Författardetaljer organisation och mejladress på bidragets sista sida 3.1 Författarrad författarnamn på bidragets första sida 3.1 Nytt stycke markeras med indrag 1 centimeter av första raden, dock inte efter rubrik, blockcitat, tabell etc. Indraget kan göras antingen med hjälp av styckeformatering eller med tabulator.

Blockcitat kursiv

Kursiv. Denna symbol använder du för att skriva med kursiv stil Markera texten som du vill göra kursiv och tryck på symbolen. Vill du ta bort den kursiva stilen så markerar du texten igen och trycker på symbolen en gång till. Tillbaka till toppen Understruken. Denna symbol använder du … Ibland är det användbart att kunna formulera meningar utan att fokusera på vem som agerar. Just vetenskaplig stil är ofta mer formell och opersonlig, vilket märks på att … Blockcitat används bara när den citerade texten är så lång att den inte låter sig infogas i en mening inne i brödtexten.
Schenker sundsvall jobb

Blockcitat kursiv

stil. Citat. Utbrutna citat, s.k. blockcitat, har ett indrag från vänster- och högermarginalen på 1 cm vardera, och skrivs i 12 punkters normal, rak stil. Lämna en blankrad före och en efter citatet.

Nu tar vi en underrubrik (h3) Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Blockcitat markeras vanligen inte med citattecken eller kursiv stil.
Michael ostling

maskinteknik jobb flashback
systembolaget ulricehamn flytt
stockholm radhus
lon kommunpolitiker
adr kurs kostnad

Pluggakuten.se / Forum / Svenska / SvB Större citat

De markeras genom blankrad före och efter den citerade texten, indrag till vänster (cirka 1 cm) och mindre typstorlek alternativt enkelt radavstånd, inte citattecken. Exempel: Faktaböcker för barn blev vanligare på 1970-talet, inte minst för att de efterfrågades i Exempel på ett blockcitat:. Artikelförfattarna tycks anse att opinionens ogillande i sig är ett gott betyg åt en modern byggnad. Ett argument som vad framförts i den svenska debatten är att det är de som bor och verkar i miljöerna som måste citat styra arkitekturens utformning. Detta kallas blockcitat och karaktäriseras av att teckensnittet är lite mindre (strl 10), och att det görs tydliga indrag i både vänster- och högermarginalen.